Översikt för bolag vi för närvarande investerar i.

Noterade

För att vi skall göra en investering så tar alltid en betydande ägarandel i våra noterade bolag, vår strävan är att vara eller bli den största minoritetsägaren. Det ger förutsättningen för vårt aktiva ägande och lägger grunden för långsiktigt värdeskapande.

EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Bransch: Marknadsföring och digitala plattformar
Företagssäte: Sverige
Huvudmarknader: Norden, Afrika, Internationellt
Innehav: 2.029.245st
Webbplats:
www.euroafricadigitalventures.com

Om EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Euroafrica Digital Ventures är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget äger och driver tjänster och plattformar för både B2B och B2C i tillväxtmarknader. Produkterbjudandet inkluderar en SaaS-plattform som erbjuder medieplanering, kampanjer, publicering och resultatuppföljning. Euroafrica Digital Ventures är primärt verksamma i Östafrika. Huvudkontor är beläget i Stockholm.


ChargePanel AB (publ)

Bransch: SaaS plattform ev-laddning
Företagssäte: Sverige
Huvudmarknader: Norden, Europa, Internationellt
Innehav: 5.099.997st
Webbplats:
www.chargepanel.se

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel äger och utvecklar en SaaS-plattform inom elbilsladdning. Bolaget är specialiserat på teknik för drift av laddningspunkter för elfordon och förarapplikationer. Bolagets affärsidé är att erbjuda white label-lösningar till företag som vill vara en del av infrastrukturen i elbilsladdningsbranschen. Bolaget verkar för närvarande i Norden och Storbritannien. ChargePanel har sitt huvudkontor i Stockholm.Telelo AB

Bransch: Telekom

Företagssäte: Sverige

Huvudmarknader: Sverige

Ägarandel: 70%

Webbplats:
www.telelo.se

Helägda dotterbolag

Skandnet Media AB
Bransch: Mediabyråverksamhet

Skandnet Travel AB
Bransch: Resebyråverksamhet

Guardify AB
Bransch: Säkerhetslösningar för dörrpassering