VÄLKOMMEN TILL SKANDNET GROUP

SkandNet Group har ett nära samarbete med de bolag vi investerar i, för att skapa ett långsiktigt värde. En bred översikt över vårt tillvägagångssätt finns under rubrikerna nedan.


Vårt tillvägagångssätt vid investeringar

SkandNet Group strävar efter att bygga upp och förbättra värdet på företag genom att implementera strategiska steg för att öka företagets prestation. Vid bedömning av investeringsmöjligheter letar vi efter företag som visar på föregående och/eller framtida potential att hålla en stark position på marknaden.


Vägledning och samarbete med företagsledningar

Vi erbjuder kontinuerlig samverkan och vägledning för upprättande av tydliga mål, tillsammans med praktiska råd och metoder för att uppnå dessa.


Ett strategiskt fokus på framtiden

Vi arbetar tillsammans med företag för att skapa en tydlig, realistisk och flexibel strategi för att stödja långsiktig ekonomisk och operativ tillväxt och utveckling av verksamheten. Detta inkluderar ofta målarbete, benchmarking och fortlöpande utvärdering och justering.


Framgångsrik marknadsföring

Att minska och värdera marknadsföringskostnader och samtidigt öka marknadsföringsresultatet är en viktig del av vår expertis för etablerade företag. För nystartade företag åtar vi oss att ge råd och genomföra den bästa marknadsföringsstrategin från första början.


Senior utvecklingspartner

Har du en bra idé på ett onlinesystem? Vi kan hjälpa dig med utvecklingen. SkandNet Group fungerar som en utvecklingspartner inom tre nyckelområden: Automatisera ditt arbetsflöde genom ett webbaserat system för att göra din arbetsbörda mer tidseffektiv och reducera långsiktiga kostnader. Full utveckling av webbaserade projekt från idé till lansering. Teknisk rådgivning och support för dina projekt.