Om oss

Vår strategi

Hållbarhet och digitalisering kommer vara det som driver vår strategi framåt både när det gäller att forma Skandnet men även våra företag.

Det är med stöd i denna strategi och styrt av vårt syfte att skapa värde för människor och de samhällen där vi verkar som vi tagit fram våra prioriteringar, allt sker genom att bygga finansiellt starka och hållbara företag.

Vi arbetar både med strategiska och operativa prioriteringar för att uppnå våra mål.

Det yttersta målet för vår verksamhet är att skapa en över tid hög totalavkastning till våra ägare. Det målet stöds av dessa prioriteringar;

  • Investera i fler intressanta bolag
  • Öka det substantiella värdet
  • Arbeta med en aktiv utdelningsstrategi

Affärsområden

Vi har delat upp bolagets investeringar i tre affärsområden, noterade, onoterade bolag och helägda dotterbolag. Våra bolag behöver uppfylla vår strategi om hållbarhet och digitalisering. Vi verkar genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation för att säkerställa vår övergripande strategi.