Timeline Machine

Detta är ett enkelt verktyg för att skapa perfekta bilder för Facebooks Timeline.

D u kan välja en del av en bild och enkelt beskära den till rätt storlek som krävs för Timeline. Valfri bakgrundsfärg kan läggas till på bilder som är för små eller som behöver anpassas till annan storlek. Bilderna behåller i stort sett sin ursprungliga kvalitet.

När du är nöjd med dina bilder kan du ladda ner dem till din dator med en knapptryckning. (Bilderna hämtas i en zip-fil). Testa och ha kul!